Historie

Ien ut jaor 1958 was ut Teet Schouten en de Witte van Hentje die mit Thijs van Henneke Lamers ut vörtouw name om èn karnalvalsvereeniging op te richte. Van ut höre zegge van bepaolde meense is Thijs op de motor nor Middelar gejaoge en dôr enne Prinsenmantel gehaold. De prins dat jaor was Wim Weijers, en Teet Schouten as enigst raodslid, mar wel ien èn deftig pak.

Ien 1959 was ut Wim Weijers, Teet Schouten, Lam van Ties en Toon de Klôk die toen mit de toenmalige hof kapel èn karnavalsclub oprichtte. Toch was ut ien ut begin nie gemekkeluk, gezien de gestelijke en de gemeentelijke bestuurderen dôr niet ze veul schik mit hadde. De meense hadde 3 daag zondag, mar dat was nie te daonke èn de karnaval mar dôr ut 40-uure gebed dat op die daog gehaolde wier.
Ien 1959 wier dus de eurste raod van elluf èn de Vense en Zelderheise meense vôrgesteld. De eurste raod bestoond uut Math Voss, Toon van Thij de Klôk, Jöp Ebben, Wim Weijers, Henkie Bindels, Lam Voss den toen vorst was, Gert Lamers, Jaop Winnen, Jo Kwakkel den was ien dat jaor prins, Wiel Maos, Teet Schouten, Wim Ebbing, Frans Basten en Jan Winnen. Weej motte hierbeej wel vertelle dat Jo Kwakkel ien ut eurste jaor veul organisatorisch werk hèt gedaon en ôk zien vrouw die alle mutse en de prinsemaontel gemâkt hèt. Ut is jammer dat heej dôr mar èn jaor beej is gewèst. Jo had ôk twee adjudanten: Jaop Winnen en Wiel Maos, die mosse mèèj un meid vôr Jo zuuke op enne dansaovend zodat heej enne dans kos maake.

Ien 1960 wier Wim Ebbing, weej zegge "Wim van Anneke Meurman", tot prins gekooze. Ôk heej hèt zich ten volle gegève um de eer van de Waldkrekels hoog te haolde. 't Jaor dôr op wier Toon I, bèter bekend as "Toon van Thij de Klôk" belast mit 't regieren ovver oons Waldkrekelsriek. Heej was mit zien 21 jaor enne zeer jonge prins. Toon is ôk èn jaor of 12 vorst gewest.
Ien 1962 viel de eer te beurt èn Frenske van Frits (Basten). Dizze prins had wel èn goed jaor uutgekoze, engezien dat zien vrouw Leeneke mit de karnavalsdaog enne jong op de welt zette, en wel Frits dèn ien 1977 jeugdprins wier.

Lees verder