2013 - Prins Arno 1

      PROKLAMASIE

Weij Prins Arno d`n Ürste ien ut riek der Waldkrekels;                                                                                        
Heerser van De Grote Heeze wies an ut Wald.                                                                                                 
Beschermheer van hèèl jong en nog lang nie ald.                                                                                            
Groothertog van Eindstraôt wies an ut Hertoginnepad en van de Nimwegseweg bies an ut Hertekamp.
Baljuuw van alles wat rondscheurt op twee wiele en heel veul herrie makt.                                            
Specialist ien alles wat duk op en neer get en veul Hydraulischen ollie verbruukt.                                   
Zoon van Leo van Frans uut ut Bokkeriek en van Riek van Nöl Jacobs uut ut Germeland.                        
Getrouwd mit Mariska van Fatje Joep en Schatje Riek.                                                                              
Grötste vriend van miene zoon Leonard.                                                                                                       
Verder benoem ik tot mien beste adjudante mien zwaôger Exprins Twan d`n Twedde  alias d`n Bril en Exprins Dirk d`n Ürste alias d`n Hakselaar.   
Zillie zulle beijgestaôn worre dur de ganse Raôd van Elluf.                                          

Vervolgus breng ik onder ollie andacht de volgende pun.te

Ten11de.  Ik as geboore Hydrolieker, maak  ollie mit de karnaval allemöl en stuk kwieker.

Ten10de. Ien ut elfde jaôr as lid van de raôd van elluf, doek ut now mar us enne keer helemöl zelluf.

Ten 9de.  Ut werk op de Fabriek güt gewoon dur, dor zurgt ons Vadder, Moeder en personeel wel vur.

Ten8ste.  De kèls wör ik zondag`s mit ròònd knör, laôte die motors mit karnaval mar moj dör.

Ten7de.  Al zit alles ien de knup en de hür dür mekaôr, kom dan nôr Maris en alles kumt dik vür mekaôr.

Ten6de.  Gillie kent mien as plekkert of nachtraaf, ut liefst gôj ik mit karnaval as Jambers of fotograaf.

Ten5de.  Toen mien zwaôger Twan Prins was ien 2008 kwaame weij nooit te vroeg thuus des eg.t waôr. of dat det  dit jaôr ok lukt hangt af van mien allerletste pilske of van de letste sigaôr.

Ten4de.  Dit jaôr wer gen zurregu ôvver de Dansmariekes eg nie, gillie ziet ut weij hebbe d`r werrus drie.

Ten3de.  Ik docht lok mar ennen neije waôge koope, genne kliene want weij hebbe ennen hekel an lope.

Ten2de.  Weij zien van alle merte thuus en des nie mis, ien de familie wèète zu zeker wat Prins zien  is.                                                  

Ten1ste. Dit jaôr zal `t krulle van ut Eind tot ien d`n Dam, want op 8 mei zie ik vur ut urst Abraham.

                                    


MIEN LEUS VÖR DIZZEN DOLLE KARNAVAL ZAL ZIEN”

"Mienen Hydraulischen ollie is net zu goed as bier,

 Allenig pruuve brengt al veul plezier”

 

Al.dus gegêve, opgemakt en vörgelèze en dör ollie allemôl goed verstaôn ien Ven-Zelderheide, d`n twellufde van d`n ürste tweeduzendendertien ien de eindstraôt noemer drie möl elluf min driemöl tien.