Historie tot en met 1989

Ien ut jaor 1958 was ut Teet Schouten en de Witte van Hentje die mit Thijs van Henneke Lamers ut vörtouw name om èn karnalvalsvereeniging op te richte. Van ut höre zegge van bepaolde meense is Thijs op de motor nor Middelar gejaoge en dôr enne Prinsenmantel gehaold. De prins dat jaor was Wim Weijers, en Teet Schouten as enigst raodslid, mar wel ien èn deftig pak.

Ien 1959 was ut Wim Weijers, Teet Schouten, Lam van Ties en Toon de Klôk die toen mit de toenmalige hof kapel èn karnavalsclub oprichtte. Toch was ut ien ut begin nie gemekkeluk, gezien de gestelijke en de gemeentelijke bestuurderen dôr niet ze veul schik mit hadde. De meense hadde 3 daag zondag, mar dat was nie te daonke èn de karnaval mar dôr ut 40-uure gebed dat op die daog gehaolde wier.

Ien 1959 wier dus de eurste raod van elluf èn de Vense en Zelderheise meense vôrgesteld. De eurste raod bestoond uut Math Voss, Toon van Thij de Klôk, Jöp Ebben, Wim Weijers, Henkie Bindels, Lam Voss den toen vorst was, Gert Lamers, Jaop Winnen, Jo Kwakkel den was ien dat jaor prins, Wiel Maos, Teet Schouten, Wim Ebbing, Frans Basten en Jan Winnen. Weej motte hierbeej wel vertelle dat Jo Kwakkel ien ut eurste jaor veul organisatorisch werk hèt gedaon en ôk zien vrouw die alle mutse en de prinsemaontel gemâkt hèt. Ut is jammer dat heej dôr mar èn jaor beej is gewèst. Jo had ôk twee adjudanten: Jaop Winnen en Wiel Maos, die mosse mèèj un meid vôr Jo zuuke op enne dansaovend zodat heej enne dans kos maake.

Ien 1960 wier Wim Ebbing, weej zegge “Wim van Anneke Meurman”, tot prins gekooze. Ôk heej hèt zich ten volle gegève um de eer van de Waldkrekels hoog te haolde. ’t Jaor dôr op wier Toon I, bèter bekend as “Toon van Thij de Klôk” belast mit ’t regieren ovver oons Waldkrekelsriek. Heej was mit zien 21 jaor enne zeer jonge prins. Toon is ôk èn jaor of 12 vorst gewest.

Ien 1962 viel de eer te beurt èn Frenske van Frits (Basten). Dizze prins had wel èn goed jaor uutgekoze, engezien dat zien vrouw Leeneke mit de karnavalsdaog enne jong op de welt zette, en wel Frits dèn ien 1977 jeugdprins wier.

Ien 1963 was ien ut korte bestaon van de Waldkrekels al grote konsternatie umdat ien dat jaor eigeluk de “Witte van Hentje” (W. Weijers) was uutverkooze tot prins van de Waldkrekels, mar wat gebeurt dôr ’s zaoterdags ’s merges! Vôr ut prinsenbal kumt zo as gewoonlijk “De Gelderlander”, en wat stèt daor ien? De foto van Wim!! Now zulde wel deenke: hoe kan dat now? Ut toenmalige bestuur had de foto van te vurre nor de kraont gestuurd mit de tekst darop: “Nie vôr maondag”. Dat kunde op 2 manier bekieke: nie op maondag ien de kraont zette mar van tevurre of darnao. Ien de regel zien de kraonte te laot mit zêiets of ze schrieve helemaol niks, mar dizze keer waore ze veul te vroeg en beweeze ze oons enne slechte dienst. Allemaol dochte ze de prins van 1963 van Ven-Zelderhei al vôr ut prinsenbal te kenne, mar da hadde ze toch allemaol verkeerd want weej hadde nog kandidate zat want’s zondags staonde ze allemaol paf toen Jöb van Herman van Drik (Ebben) tevôrschien kwam. Weej motte hierbeej wel vertelle, dat Job ut niet gemekkelijk hét gehad ien zien prinsenjaor, mar heej het wel zien uuterste best gedaon.

Ien 1964 was dôr wer èn verrassing. De mèèste dochte: now kunne we ongevèr raoje wie dôr prins wert, dôr zien dôr now vier van de raod gewèst. Mar ien dat jaor kreege weej dôr enne buute de raod nl. Hent van Pèt Schuum (Voss).Toew Hent prins was hebbe weej ondermeer èn bezuuk gebracht èn de karnavalsoptocht vanut Betuwse Driel.

Weej wiere op gròòtse wieze ontvange en heel Driel staond versteld van oons hofkapel toew die en par van hun nummer liete hôre.Wat kunne die Limburgers karnaval viere zèèj iedereen dôr. Op dèn aovend, of nacht kunde bèter zegge, is dôr ôk nog wat mojs gebeurd. Toew we van de betuwse peerevrèters huuswarts keerde, dôr wol dôr genne eene nor huus natuurlijk, mar eindelijk was ut Lam van Ties dèn de haand ien mekaor sloeg en de jongens allemaol de bus ien dirigeerde. Halfweg, ien Nimwège, ruupt Lam nog enne keer dôr de mikrofoon in de bus: “Zie we allemaol hier?” Dat was natuurlijk niet al te slim, mar op èn gegève moment mos dôr iemand Jan Schouten hebbe; Lam en un par van ons zien ien de bus en ut zuuke gegaon,mar dôr was genne Jan te viende. ’s Aanderdaogs, dat was’s zondags naor de hoogmis, wier Jan dôr enne Torenuul beej de Klôk afgezet. Gillie zult wel begriepe dat weej buukpien gekrege hebbe van ut lache, toew Jan ien Karnavalsuutrusting thuusgebracht wier. Ien de Gennepse Kraont van ’s woensdags stoond mit grote letters geschreve ovver “Schout bij Nacht Schouten”. Jan hèt verteld datheej beej den uulenprins Amathieu dèn Eurste thuus had geslaope, gewoon ien bed, hoewel uule ien de regel in enne nèst slaope.

De zuvvende prins kôs ôk niemand raoje, want Lam van Ties was al die jaore al vorst van oons vereeniging, mar dit jaor wier heej gevraogd um no is enne keer de skepter te zwaoie ien ut Waldkrekelriek. Ien dat jaor wier Toon van Thij de Klôk tot vorst verheve, Dèn opvolger van oonze grote prins Lam wier Gradje van Hen van Grad (Vullings). Ien de periode van Gradje hebbe weej wèr neej kontakte gelèt met èn aandere karnavalsvereeniging en wel ut Eikske uut Zuid-Limburg. Ien de loop van 1966 hebbe weej dôr ien gezelschap van oons hofkapel enne karnavalsaovend opgeluusterd. Weej wiere harteluk ontvange en ut Eikske besloot èn Tègebezoek te brenge wat ien januwaorie 1967 ôk is gebeurd.

As niggende prins kwam Harry van Koos (Dinnissen) vôr dèn dag. Ien zien jaor wiere de kontakte mit de Maskotters uut Ootersom en mit de Heijse Wortelpinnen verstevigd. Dôr familieomstandigheden kos Harry de lèèste daog van de karnaval nie mèr mitmake.

Piet van Kobus (Derksen) was oonze tiende prins, dus ôk enne lustrumprins. Toew was heej nog vreejgezel. Ien Piet zien jaor is dôr ôk enne kraant uutgegève, dèn innigste ien 25 jaor. We hebben ôk nog eenkele punten van Piet zien prôklamatie: den 2e, Lot Gods waoter ovver Gods laand lope, en bier en schnaps ien ollie dôrstige kèle. 5e, Blieft ieder beej zien eige vrouw. ge, Kom nie te laot thuus, waacht dan liever tot ‘s-aanderendaogs. Piet was ôk den eerste dèn de traktor van de prinsewage reejde mit den optocht, want dat mos dôr enne zien den nie droonk. Mit de karnavalsdaog déé zich ôk nog èn tragisch ongeval vôr. Drie jongens van de raod van elluf zakte dôr de prinsewage en dat ware Jan Vullings, Jöb Ebben en Cor Derks. Ze ware toch wèr ien un week of 6 opgeknapt. Dizze prins motte ôk nog de eer naogève (ôk J. Gietemans dèn toew raodslid was) dat dees twee hoofdzakelijk de nèèje prinsewage gebouwd hebbe.

As ellufde prins ien ut jaor 1969 kwam vôr dèn dag Wiel Maos. Wiel was sins de oprichting ien 1959 raodslid. De mèèste meense hadde Wiel al èrder as prins verwacht, mar ien 1964 stòòk zien zwaoger Hent den Eurste dôr èn stôkske vôr. Toch mot beej dizze prins gezèt worre dat heej ôk goed gelééje was want mit den optocht reejde d’r enne ziekewage achter de prinsewage èn, want die hadde zorg dat dôr mar niks gebeurde net as dat jaor dôr vôr.

Den twelfde prins dèn regierde ovver de Waldkrekels was Jan van Hen van Grad. Jan was de lètste prins vôrdat de Waldkrekels zich 7 jaor ien ut wald ophielde. Op den aovend dat Jan uut kwam, heej kwam dat jaor uut de walvis “Moby Dick”, wier heej ten eurste verwelkomd dôr zien verloofde Gerda (wor heej ien zien prinsejaor ôk nog mit trouwde), dôr de toenmalige burgemèèster van Ootersom mr. Berger, wethauwer Stoffelen en de rektor. Op dizze aovend was dôr ôk èn filmploeg en wel Jan Krebbers en Albert v/d Akker. Den burgemèèster had dizze aovend ôk nog goeie zin en gaf dôr èn uur verlenging beej. ’t Vervèèlende van Jan zien prinsejaor was, dat de vereeniging dôr mit ophield dôr verschillende omstandigheden.

len 1977 was ut wer ze wiet dat de krekels wer uut ut wald tevôrschien kwame en wel ien de vûrm van de voetbalclub “De Vense Boys” en de drie buurtverenigingen. Van dees vereenigingen meende verschillende persone dat ien ut Ven en op de Zelderhei toch èn karnavalsvereeniging thuus heurde. Op de vergaodering ien café “De Klôk” gave zich de volgende persone op um toch wer de karnavalsvereeniging her op te richte: Toon de Klôk (Peters), prins 1961 en vorst; Martien Buitendijk, prins 1986; Mat Jansen, prins 1984; Jan Vullings, prins 1970; Willie Sluiters, prins 1979; Jan Koster, in 1978 prins; Jan Jaspers, prins 1977; Wiel Ehren, Theo de Bruin, Hen van Baal, Hein Franken, prins 1980; Piet Kroon, Harry Weijenberg, Gerry Vullings, prins 1966 en Wiel Derks, prins 1981. De lèste vijf van dees opgenoemde lede vurmde ien 1977 ut bestuur.

len 1977 begonne weej wer mit enne aovend karnaval ien Ven-Zelderhei. Dôr mos dizze aovend natuurlijk wèr enne prins komme. De mutse, de stôk, medajes en prinsemantel wiere wer vôr den dag gehàld. Ien 1977 kwam Jan II (Jaspers) uut de vèrkesben. Ut was enne zeer geslaogde aovend. Dinsdags hebbe we nog mit èn kar mitgetrôkke beej de boerebruluft ien Ootersom. Ien 1978 viel de eer te beurt èn Jan III (Koster). Ien dat jaor hadde wé dôr alwer èn par daog beej engeknôpt. Toew Jan nog beej de vereeniging was hèt heej ôk de zeer moje medajes gemakt die wemit resepsies uutgève.

Ien 1979 was ut dèn overbuurman van de vurrige prins dèn ’t roer ovvernam: Willie III (Sluiters), zoon van Johan van Paule Wim en Thea van Koetscher Jan Thea had dag en nacht de deur los staon, ge kôs dôr nie ète mar vrèète. Ze zorgde dat den hele karnavalstied wel wat ien huus was.

Ien 1980 was ut Hein I (Franken) dèn heerser wier ovver Heide en Vennen. Ien ut jaor dat Hein prins was, wier ôk de eurste jeugdboerebruluft gehaolde.

Ien de regel is dôr beej èn bruluft ôk enne ambtenaar van burgeluke staand, mar toew we vôr de kerk stoonde was Hein prins en mos ôk vôr burgemèèster speule, want heej mos Henriëtte Wientjens en Hans SchoutenSchouten ien ut onecht verbinde. Wat ôk opgemerkt mot worre ien Hein zien is, da as we op het Stadhuus ien Gennep komme dan worre de vijf prinse uut ieder kerkdorp op ut balkon geroepe um efkes goed te gaon staon zodat den hoffotograof èn bild kan schiete. Vur Heijen was dat Jan Guelen, uut Gennep Gé van Abel, van de Milsbèk Martien Lukassen, uut Ootersom René HeIdens en Hein eiges. De eurste drie prinse zien jammer genoeg op veul te jonge leeftied overlèèje.

1981 was ut jaor van Wiel van Piet van Knilles (Derks) den dat jaor de mantel mog draage. Toew we ’s zondags ’s middags beej Wiel ien huus zate hadde de raodslèje nog èn moj verrassing vôr Wiel, want heej kreeg tège den aovend nog enne hit ien de gang.

Ien ut jaor 1982 was ut den wèrme bekker Jan IV (Schouten) den prins wier van de krekels. Jan was wer dèn eurste prins dèn van buute de raod van elluf kwam. Mit dizze prins hadde de adjudanten Jan Koster en Martien Buitendijk de haond vol um hem engetrôkke te haalde. Ien Jan zien prinsejaor zien we ôk nor Valburg gewèst, zien geboorteplèts, waor Naodje (zien bruur) dat jaor ôk prins was en wel van de Blauwe Strikskes.

Dit jaor hadde weej ut op ut gemeentehuus ôk vôr ut zegge. Toew was oonze vorst Toon ceremoniemèèster. De. organiseerende vereeniging mot dan vôr enne persoon zorge dèn ien ur eige gemeenschap veul duut. Dizze uutverkooze persoon was Thij van Oijen.

De niggentiende prins kwam ôk wer van buute de raod van elluf, nl. Geert van Piet den Buul (Kroon). Geert was wèr den eurste prins dèn mit de heropgerichte raod beej Martha, Jan en Nelly uut de Krekel kwam. Beej Geert was net de karnavalsplaot uut van “zandzakke vôr de deur”. Mar die hadde ze ’s avonds nor het prinsebalôk daodwerkeluk vôr de deur gestapeld.

De twintigste prins was Mat van Veldwachters Jan (Jansen). Mat is al sinds 1977 beej de vereeniging. Mat is enne man van achter de schermen. Heej bowt mèèstal mit eenkele aondere jongens ut podium op en zit ôk ien de jubileumkemissie. Ien Mat zien prinsejaor wier ôk de eurste zittingsaovend gehaolde.

Ien 1985 was ut Harm den Eurste (Vullings) dèn ut roer ovver nam. Harm is sins jaor en dag lid van de blaoskapel “de Lustige Musikanten” waor weej veul plezier èn belève. Mit Harm zien jaor zien we ôk ovvergegaon tot ut haalde van twee zittingsaovende, want ut jaor dôr vor was dôr hos heibel um de entreekartjes vôr den eene aovend.

Ien 1986 viel de eer te beurt èn prins Martien I (Buitendijk). Dizze prins kwam van bove de groote riviere. Martien is ôk sins 1977 lid van de raod van elluf en is ôk dèn kel, dèn op de grôs mot lette. Martien was de tweeëntwintigste prins van de Waldkrekels wat eigeluk karnavalistisch èn jubileum is. De aalt prinse wolie ut toch mar nie zo vorbeej laote gaon, dus dôr wier besloote um èn foto te make van de 22 ex-prinse die de Waldkrekels hebbe gehad. Mit St. Tunnis was ut zewiet. Weej as huidige raod mosse nor de resepsie van de Wortelpinnen uut Heijen, dus wiere alle aoltprinse van te vurre opgetrommeld um en foto te make. ’s Merges hebbe we nog wat mutse ien Gennep gelent, die hebbe dezelfde mutse as weej, zodat we dôr allemaol ’n bit je ut eigeste opstoonde. Mar ja, da wier mien enne dag van de een café nor de aonder. Op ut lèst zate we beej de Uutkomst èn dôr mos ôk gedaanst warre. Frenske van Frits en Jan Schouten, ze viele ovver mekaor hin èn Jan brak ut been, wor heej nog èn week of 6 plezier van hèt gehad, mar ja, dizze prins had ôk tied zat! Hierbeej mot ôk nog verteld warre, dat dôr eene prins beej was dèn ’s aovends zien knip umschudde; dôr viele nog èn par dubbeltjes en stuvvers uut, mar heej had dôr ’s merges wel drie sneppe iengedaon.

In 1987 zwaaide dôr wer enne prins van buute de road de skepter ovver de Waldkrekels, prins Wilbert I (Voss). Dit is enne zoon van Gert van Pet Schuum en Marietje van Hèze Wim. Op de resepsie van Wilbert kwam de harmonie ôk nog èn serenade brengen umdat Wilbert altied mit de vrachtwage helpt um ut aold papier op te haole. Ien Wilbert zien prinsejaor was ôk ut kweekbedrijf Zelder heel erg gul, want die gaove enne neeje prinsemantel. Ôk, nèt as vijf jaor tevurre, hadde weej dit jaor wer ut heft ien hande op ut stadhuus, wat wer wol zegge dat oonze vorst ceremoniemèèster mos zien. Dôr mos ôk wer èn persoon nor veure gedraoge warre dèn veul vôr oons kleine gemeenschap duut. Dit jaor hadde weej oonze pastoor nor veure gedraoge dèn zeer enthoesiast ontvange wier. Wilbert hèt ut ien zien jaor ôk heel erg goed gedaon, zoals alle aonder ex-prinse.

Dan ien ut jaor 1988, was ut Ton I (Smits) dèn ut vor ut zegge had ien ur Waldkrekelsriek. Dit was ôk enne prins dèn vol energie zat, dôr kos ge ôk dag en nacht terecht. Ze gaauw as we dizze prins èn dèn haôk geslaage hebbe is nog nie duk vôrgekomme. Op ut gezamenlijk openingsbal ien Ootersom van de karnavalsvereenigingen van de gemeente Gennep, wier heej efkes aachter op de W.C. dôr de prinsenkemissie gevraogd of heej ien dat jaor prins wol zien; ut was meteen ja. En par daag daornao is de prinsenkemissie dôr nog enne keer mit nor Stoffele ien Kessel gegaon wor heej kreeg te heure waor heej zich èn mos haalde. Vôr ut eind van zien prinsejaor is de kemissie nog enne keer (wel mit de vrollie dôrbeej) nor Stoffele gegaon um dôr enne plezierige dag van te make. Ze ginge mit ut rad. Toew ze latter nor huus wolle gaon was dôr eene, dèn was de sleutel van ut rad kwiet, mar dôr zat gelukkig enne boer ien de buurt den ut slot met enne slieptol zo los had. Dornao zien ze nog beej verschillende heilige huuskes gestopt, mar um èn uur of twee ware ze toch wer heel thuus.

Wil je meer lezen over onze historie? Schaf dan ons Jubileumboek aan. Voor 11 euro de hele geschiedenis van de Waldkrekels in een prachtig, kleurrijk boek. Neem gerust even contact met ons op.